Systemisch werken

Leren en ervaren hoe systeemdynamieken doorwerken in ieder mens en iedere ontmoeting. Hoe ieders systeem van herkomst een diepe imprint in ons achterlaat en hoe we in het hier en nu handelen vanuit die patronen. Patronen die voor ons, maar ook tegen ons kunnen werken.

Een belangrijk patroon die ik van mijzelf heb uitgediept tijdens deze opleiding is mijn scherpe blik en alertheid. Het is een zeer nuttige kwaliteit van mij waardoor ik goed kan waarnemen en door heb wat er speelt om mij heen. Een kwaliteit die ooit is ontstaan om zo een gevoel van veiligheid voor mijzelf te creëren.
Maar vanuit dit ontstaan werkt dit patroon ook tegen me. Want als ik altijd maar alert moet zijn op wat er speelt om zo een bepaalde veiligheid te ervaren dan moet ik altijd “aan” staan. Ontspanning of overgave aan dat wat er is wordt dan een opgave, er gaan dan als het ware interne alarmbellen af om scherp te blijven en alert te zijn of het nog wel veilig is.
Zo is mijn gave ook mijn opgave.

Middels een (familie)opstelling kan jij ook leren en ervaren wat jouw gave en opgave is.
Als je dit wilt uitzoeken ben je van harte welkom!